Användningsområden


Jakt

Springer Spaniel tillhör gruppen stötande och apporterande fågelhundar. En stötande hund skall söka igenom terrängen framför föraren, stöta upp förekommande vilt, stanna och därefter på kommando apportera vid all slags fågeljakt.

På fältet arbetar hunden framför föraren i ett sick-sack-mönster eller som vindrutetorkarens svepande rörelser. Arbetet ska ske med låg nos, hela tiden i god kontakt med sin förare och mestadels i galopp. Hunden skall hela tiden befinna sig inom bössans räckvidd

Uppgiften är att söka igenom snår och buskage där fågel och hårvilt kan tänkas trycka, stöta upp dessa så att skotttillfälle ges till jägaren. Vid stöt och påföljande skott skall hunden stanna och förhålla sig stilla. Först på kommando tillåts hunden att apportera. Apporteringen skall vara snabb med ett mjukt men fast grepp om viltet.

Vid sjöfågeljakt skall hunden även klara av att apportera i vatten, där täta vassar och kallt vatten inte får avskräcka.

Vid all typ av apportering skall hunden kunna dirigeras till ett område, för att där självständigt söka reda på det fällda viltet. Springern skall även kunna löpa efter ett skadeskjutet vilt och apportera bytet till jägaren.

För den som är intresserad av att meritera sin hund på jaktprov anordnar SSRK under jakttid prov över hela Sverige.

På senare år har Springern även kommit att användas som stöthund på klövvilt. Det är emellertid inte den typen av jakt som Springern ursprungligen framavlats för.

Viltspår - Eftersök

Här går hunden i lina och söker upp skadat klövvilt, t ex älg och rådjur. De används såväl för att söka upp skadeskjutet vilt som vid viltolyckor. Även här kan man meritera sin hund på viltspårprov och bli viltspårschampion.

Bruksprov

Här tävlar man i fyra olika svårighetsklasser, appell, lägre, högre och elitklass. Man tävlar också inom någon specialgren. Man tävlar då inom spår, sök, rapport eller skydd. Spår- Hunden skall kunna följa ett bestämt spår som anvisats av föraren. Den skall dessutom kunna apportera eller påvisa föremål utefter spåret.

Sök

Hunden skall inom en avvallad ruta skickas ut av föraren att själständigt leta upp och påvisa ett antal gömda personer.

Rapport

Hunden ska så snabbt som möjligt förflytta sig mellan två personer i kuperad och betäckt terräng. Under transportsträckan stör man hunden med diverse knalleffekter, främmande människor och andra hundar.

Lydnadsprov

Vid dessa prov tävlar man i olika dressyrmoment. Man tävlar i klass1, klass 2, klass 3 och elit. Momenten blir svårare ju högre klass. Man tävlar även i plastliggande och sittande, både inom och utom synhåll från förare. Här förekommer däremot inga pistolskott.

Här blir man uppflyttad när man har en viss poäng. Alla på samma tävling kan bli uppflyttade. För att bli champion krävs tre förstapris i elitklassen. Alltså att man har uppnått en viss poäng. Man kan dessutom meritera sin hund i alla klasser. För det krävs tre förstapris i respektive klass. Då har man fått lydnadspris- Lp.

Agitity

Agility handlar om att på kortaste möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Hindrena består av hopphinder, slalompinnar, tunnlar och balanshinder. Agility visades upp första gången som uppvisning på en hundutställning i England 1978. Den introducerades i Sverige i mitten på 1980-talet. Sedan 1987 är det en officiell hundsport med b la SM och championat. Man kan tävla både individuellt och i lag. Hunden måste vara över 18 månader gammal. För att gå en agilitykurs måste hunden ha fyllt 1 år och vara färdigväxt. Det krävs en god grundlydnad för att det ska fungera på agilitybanan, då det handlar om hög fart och dirigering med händer och röst. Hundarna brukar tycka att detta är jätteskojigt.

Hundutställning
Ny utställningsregler från 2011-01-10

Det huvudsakliga syftet med utställningar är att få en god grund att stå på i avelsarbetet. De resultat hundarna får analyseras av enskilda uppfödare och avelsråd. Olika kombinationer av avelsdjur får avkommor med bra eller dåliga egenskaper. Genom att så många hundar som möjligt startar på hundutställning och genom att bedöma vilka egenskaper de har, kan man med seriöst avelsarbete förbättra eller åtminstone bibehålla den goda hundstam vi idag har. Alla som har en renrasig Springer Spaniel kan starta i en hundutställning, om det inte är något fel med den. Prata med din uppfödare om du är osäker. Det är alltid roligt att få en bedömning på din hund även om den för dig är "världens bästa".

I korta drag så fungerar det så här. Alla hundar blir först enskilt bedömda av domaren Detta för att se om den håller rasstandarden. Får ni Excellent och ett rött band får du nu tävla i konkurransen tillsammans med alla andra Excellentpristagare. Det tävlas i många olika klasser, bla valpklass1, valpklass 2, junior, unghund, öppenklass, championklass,veteranklass och dessutom i uppfödareklass och avelsklass. Hanar och tikar tävlar var för sig. Till sist tar man fram bästa hane resp bästa tik, och väljer den "bäst i rasen" (BIR) resp "bäst i motsatt kön" (BIM). Den som vinner här, alltså birhunden, tävlar vidare i gruppfinalerna. Springern hör ju till stötande och apporterande fågelhundar och tävlar nu mot deras resp birhund. Vinnaren här går till den slutliga finalen. Den som vinner nu kan titulera sig "bäst-in-show". Det finns olika storlekar på hundutställningar, dvs, inofficella, officiella, nationella osv. Vi dom större utställningarna delas det även ut bland annat certfikat. När du har fått tre certifikat ( i öppen klass) så är din hund fullcertad. Vill du nu få den till att bli champion så måste du även ha en jaktmerit. Detta för att bevara rasens syfte, det är en jakthund.

Detta var mycket kort om utställningar. Det finns mycket i detta att vidareutveckla.

Polishundar

Inom polisen finns Springer Spanieln väl representerad.

Spårhund

Följer spår efter misstänkta gärningsmän och försvunna personer. Ras: Schäfer, Malinois, Rottweiler, Boxer och Springer Spaniel.

Bombhund

Söker efter olika typer av sprängmedel samt vapendelar. Antal hundar: 14 stycken Ras: Schäfer, Malinois och Springer Spaniel.

Narkotikahund

Letar efter olika typer av knark. Är oftast även vapenutbildade eftersom det brukar finnas vapen på samma ställe som det finns knark. Antal hundar: Cirka 15 renodlade, cirka 50-60 kombinationshundar som även är övervakningshundar. Ras: Schäfer, Malinois och Springer Spaniel

Spermahundar

Letar efter spermafläckar på en brottsplats. Antal hundar: 1 hund som tränas under en försöksperiod enligt egna myndigheten. Ras: Malinois.

Brandhärdshund

Letar i branhärjade byggnader efter t-sprit, fotogen eller tändstickor. Hjälper polisen att hitta bevis på anlagda bränder. Antal hundar: 3 stycken samt 2 under utbildning. Ras: Schäfer och Malinois

Kriminalsökhund

Söker efter avlidna personer i alla typer av terränger. Antal hundar: Totalt 8 varav 2 är renodlade kriminalsökhundar. 4 söker även avlidna personer i vatten. Ras: Schäfer, Malinois och Springer Spaniel

Tullen

Även här används Springer Spanieln. Den anses se söt ut och skrämmer därmed inte resenärer när den letar efter otillåtet gods.

Sällskapshund

Du har här fått tagit del av några områden som Springern används till, men det finns ju naturligtvis många fler, vilket ju visar dess allsidighet.

Vår älskade hund är ju naturligtvis mest en sällskaphund även om många kombinerar det med jakt eller annat. Dom ser till att vi får motion och visst har vi väl ett och annat gott skratt att tacka dom för med all sin påhittighet. Även om du inte tävlar eller jagar med din Springer Spaniel så behöver den aktiveras i alla fall. Det finns mycket kul du kan göra hemma. Inne i lägenheten eller i huset. Göm en leksak eller stumpa och låt hunden leta upp den. Lägg en godis i en burk och låt hunden öppna burken för att nå belöningen. Här jobbar hunden med huvudet och får en annan trötthet än efter en promenad. Lär hunden några cirkuskonster, ex sitta, fint skaka tass eller spela död. Detta brukar vara populärt att visa upp när man får främmande. När du går på promenad så kan du kommendera hunden att hoppa upp på stenar, gå balansgång på nedfallna träd eller krypa under grenar. Du kan gömma dig bakom ett träd så hunden får leta upp dig. Alla dessa enkla aktiviteter gör att du får en bra kontakt med din hund. För du är ju flockens ledare och ska ju föra flocken alltså din familj och hund i rätt riktning. Hunden ser ju upp till dig. Så vad du än gör med din Springer Spaniel så glöm inte att ha roligt med din vän. Den ger så mycket tillbaka.

 

Källor

Informationsfoldern Utgiven av rasklubben för Engelsk Springer Spaniel, fås i samband med medlemskap i klubben

All världens hundraser Renée Willes

Springer tidningen Medlemstidning utgiven av Svenska Springer klubben

Hundliv Hundtidskrift

Hundägaren Utgiven av Svenska Kennelklubben